उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न यी उपाय अपनाउनुहोस